Formy terapii uzależnień

Terapia uzależnień stosowana jest wobec wszystkich rodzajów nałogów, a w zależności od symptomów dobierane są odpowiednie metody leczenia. W terapii kluczowe jest zdefiniowanie czynnika, który uzależnia oraz wdrożenie działań, dzięki którym pacjent po zakończeniu leczenia nie wróci do zachowań destrukcyjnych. Wsparciem dla terapii jest leczenie farmakologiczne.

Na czym polega terapia uzależnień?

W wyniku terapii redukowane są szkodliwe skutki nałogu, dzięki czemu pacjent może wrócić do normalnego funkcjonowania i codziennych obowiązków. Terapia w znacznej mierze opiera się psychoterapii, a w początkowych okresach niezbędne bywa leczenie medyczne, które ma złagodzić silne skutki odstawienia. Najczęściej stosowane formy terapii w ośrodku terapii uzależnień TRZEŹWOŚĆ to:

  • Reprograming
  • Terapia indywidualna i grupowa
  • Psychoedukacja
  • Trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Terapia indywidualna dostosowana jest do potrzeb pacjenta i pomaga w zdiagnozowaniu przyczyn problemu oraz monitorowaniu postępów leczenia. Zajęcia grupowe odbywają się w niewielkich grupach, a kameralna atmosfera sprzyja szczerym rozmowom. Podczas terapii osoby uzależnione uzyskują wsparcie od osób z podobnymi problemami, co jest bardzo budujące.

Z czego wynika skuteczność terapii uzależnień?

Pierwszym krokiem na drodze walki z nałogiem jest uświadomienie pacjentowi wagi problemu – niezależnie od tego, czy jest to leczenie alkoholizmu, czy narkomanii chory musi rozpoznać symptomy swojego uzależniania. Terapeuta pomaga zbudować motywację do zaprzestania oddawaniu się nałogom – pokazuje straty wynikające z uzależnienia oraz alternatywne wobec nałogu rozwiązania i ich skutki.

Ponieważ nałogi są mocno zakorzenione w psychice, to podczas terapii pracuje się nad uczuciami i emocjami oraz myślami i schematami zachowań. Terapeuta pokazuje sposoby na radzenie sobie z pragnieniem picia lub zażywania, a pacjent uczy się rozpoznawać mechanizmy nałogu oraz skutecznie się im przeciwstawiać poprzez zmianę stylu życia i wypracowanie bezpiecznych zachowań. Terapeuci pomagają w radzeniu sobie z emocjami i poczuciem winy, jakie pojawiają się podczas terapii.

Author: wrelacjiztoba.pl